Leila Tuure

Leila Tuure är en finländsk författare, född i Björneborg. Hon studerade historia vid Åbo universitet och arbetade som historielärare i Björneborg.

Hon är mest känd för de svenska läsarna genom sina historiska romaner. I sviten ”Köpmannens släkt” följer vi köpmannasläkten Webers händelserika liv i Finland på 1700- och 1800-talen.