Behandling av personuppgifter

När du använder vår webbplats och/eller är i kontakt med oss sparas eventuellt dina personuppgifter. Nedan hittar du information om de personuppgifter som eventuellt samlas in, varför de behandlas samt dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är:
Word Audio Publishing International AB
Södergatan 3
211 34 Malmö

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@wapi.se


Varför samlar vi in personuppgifter och vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål, beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande typer av personuppgifter för de ändamål som anges här:

Svara på förfrågningar vi får

Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell personlig information som kan framgå av förfrågan. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på bedömt intresse och är ofta nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig med din förfrågan.

Samla in och behandla personuppgifter i samband med undersökningar på vår webbplats

Vi behandlar namn, telefonnummer, e-postadress (vissa kan vara valfria) och eventuell personlig information som kan ingå i svaren på undersökningen. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på berättigat intresse.

Personuppgifter i samband med vår kontakt med leverantörer

Sådan information är begränsad till namn, telefonnummer, e-postadress osv., och behålls så länge vi behöver upprätthålla kontakt med våra leverantörer.


Vår webbplats använder cookies

Du kan läsa mer om cookies och vilka typer av cookies vi använder nedan. Vi behandlar de personuppgifter som fångas upp av cookies för att bättre kunna anpassa webbplatsen för våra användare. Informationen som samlas in är dock anonym.

Användning av cookies

Vår webbplats, precis som många andra, använder cookies för att samla in information om hur våra sidor används. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren (till exempel Safari eller Google Chrome) på din dator eller mobiltelefon. Vi använder denna information för att förbättra och bättre anpassa din upplevelse när du besöker www.wapi.se. Informationen inkluderar till exempel hur många personer som besöker våra olika sidor, hur lång varje besök varar, vilka webbplatser användarna kommer från och vilken webbläsare de använder. Vi använder Google Analytics för att hämta denna information. Den insamlade informationen är anonym. För att stänga av och/eller radera cookies måste du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Inställningar för cookies samt vilka cookies som vår webbplats använder ser du här:


Delning av personuppgifter

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part om det inte finns en rättslig grund för sådan överföring. Exempel på sådan grund kan vara ett avtal med dig eller en rättslig grund som ålägger oss att lämna ut informationen.


Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in. Eventuella personuppgifter som samlas in i samband med undersökningar raderas efter att undersökningen sammanställts. Detta innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig kommer också att raderas när avtalet är uppfyllt och alla förpliktelser som följer av avtalet är uppfyllda.


Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till, rätta eller radera alla personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begränsa vår användning, invända mot behandling eller att få en elektronisk kopia av de personuppgifter du har gett oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats: www.datainspektionen.se. För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss antingen via e-post eller brev. Vi kommer att svara på din förfrågan senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller ge ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter hos oss. Detta gör vi naturligtvis för att säkerställa att vi bara ger tillgång till dina personuppgifter till dig. Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst. Det enklaste sättet att göra detta är att skicka ett e-postmeddelande till oss.


Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här, eller om du anser att vi på något sätt har brutit mot dataskyddslagar, kan du klaga till Datainspektionen. Se mer på www.datainspektionen.se.